Acte necesare

Acte necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare anul școlar 2023 – 2024

  • cerere tip
  • în situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite școlii declarația-tip pe propria răspundere prevăzută în Anexa 3 din Metodologie.
  • validarea cererii tip este obligatorie, se face la secretariatul școlii, constă în compararea documentelor transmise pe mail (scoalagenerala_nr25brasov@yahoo.com) și a datelor introduse în aplicatie, respectiv semnarea fișei tipărite din aplicația informatică.
  • în situația depunerii cererii-tip de înscriere și a documentelor justificative (original+copie) direct la scoala, verificarea și validarea datelor introduse în aplicație se fac in prezența părintelui și a unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizată de unitatea de învățământ ( Tel. 0268542184 ).
  • certificatul de naştere al copilului – original şi copie
  • acte de identitate părinți / tutori legali - original şi copie
  • recomandarea care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023)
  • părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
  • în septembrie se va aduce fişa medicala
E-mail
office@scoala25brasov.ro
Adresă
Str. Valea Cetății, nr. 24, Brasov

Contactati-ne

0268 542 184